Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 278
din 14.12.2007
cu privire la tutun şi la articolele din tutun


Articolul 16
. Restricţii privind fumatul în locurile publice
(1) Se interzice fumatul:
a) în orice localuri care prezintă pericol de incendiu;
b) în instituţii de învăţămînt preşcolar, primar, mediu de specialitate, superior, în instituţii medicale, în localuri sportive, pe terenuri de sport, pe stadioane şi pe teritoriul adiacent acestora, în instituţii de alimentaţie publică şi de comerţ;
c) în magazine, pieţe agricole şi industriale, pe terenuri de joacă şi  în cafenele pentru copii,  în transportul în comun  auto şi aerian, în treceri subterane, în ascensoare;
d) în localuri pentru persoane nefumătoare;
e) în spaţii publice închise, în instituţii de stat, în cinematografe, teatre, circuri, săli de concerte şi de expoziţii, în muzee, biblioteci, în alte instituţii publice, în săli de aşteptare, în autogări, aerogări, gări feroviare, în staţii de aşteptare a transportului public, în zone de agrement şi de odihnă, cu excepţia spaţiilor destinate exclusiv fumatului;
f) în cadrul tuturor evenimentelor publice distractive organizate în spaţii închise sau la aer liber.
(2) Spaţiile destinate exclusiv fumatului trebuie să întrunească concomitent următoarele condiţii obligatorii:
a) să fie special amenajate pentru fumat şi să nu permită pătrunderea aerului poluat în spaţiile publice închise;
b) să fie ventilate corespunzător, astfel încît nivelul  noxelor să nu atingă nivelul maxim admisibil;
c) să fie dotate cu scrumiere şi extinctoare, să fie amenajate în conformitate cu prevederile legale privind prevenirea şi stingerea incendiilor;
d) să fie marcate, la loc vizibil, cu unul dintre următoarele indicatoare: “Spaţiu pentru fumători”, “Loc pentru fumat”, “Cameră de fumat”, “Încăpere în care este permis fumatul”, astfel încît orice persoană să fie avizată că numai în acel spaţiu se poate fuma;
e) suprafaţa lor să nu depăşească 50% din suprafaţa totală a localului public.
(3) De la prevederile alin. (1) fac excepţie barurile, restaurantele, discotecile şi alte localuri publice cu destinaţie similară, care au spaţii delimitate sau separate pentru fumători şi nefumători, marcate, în mod obligatoriu, cu indicatoarele “Zonă pentru fumători” şi, respectiv, “Zonă pentru nefumători”. Delimitarea acestor spaţii va fi efectuată astfel încît aerul poluat să nu pătrundă în spaţiul pentru nefumători.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică  spaţiilor publice  al căror proprietar sau manager stabileşte prohibiţia fumatului şi afişează avertismentul: “În acest local fumatul este interzis.”
(5) Proprietarii sau managerii spaţiilor publice în care fumatul este interzis au obligaţia de a afişa la loc vizibil simboluri ce interzic fumatul şi sînt responsabili pentru respectarea ordinii stabilite.
    Articolul 161. Restricţii privind fumatul
în locurile private
Se interzice fumatul în încăperile private accesibile publicului larg şi în mijloacele de transport private în care se află minori.
    [Art.161 introdus prin LP22 din 01.03.12, MO92/15.05.12 art.290]

 

Republica Moldova

PARLAMENTUL

COD Nr. 218
din 24.10.2008
CODUL CONTRAVENŢIONAL
AL REPUBLICII MOLDOVA


    Articolul 203. Încălcarea regulilor de conduită a
pasagerilor în transporturi
(1) Urcarea sau coborîrea din mersul vehiculului, călătoria pe scările, pe acoperişul vagoanelor de tren şi în alte locuri interzise, oprirea neautorizată, fără necesitate, a trenului, călătoria neautorizată în trenul de marfă
se sancţionează cu amendă de pînă la 15 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 40 de ore.
(2) Aruncarea gunoiului şi altor obiecte pe fereastra sau pe uşa troleibuzului, autobuzului, maxi-taxiului, vagonului şi peste bordul navei
se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore.
(3) Fumatul în troleibuze, autobuze, maxi-taxiuri, în vagoane, în locuri neindicate pentru fumat din trenuri de lung parcurs şi în trenuri suburbane, în nave 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore.

P.S. 1unitate = 20 lei